عنوان خبرتجدید میثاق و غبارروبی مزار شهدا صبحگاه آخرین روز هفته بسیج
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 15 آبان 1396 - 06:26:37
این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.707 )