عنوان خبردیدار با اولیا- پایه ی دوم و سوم
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 16 آبان 1396 - 05:37:24

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.710 )