عنوان خبردیدار جناب سردار تنهایی و هیئت همراه با پرسنل مدارس امام حسین(ع) قاین
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 24 آبان 1396 - 04:07:06

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.713 )