عنوان خبربرگزاری مراسم دهه آخر صفر
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 29 آبان 1396 - 04:02:33

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.715 )