عنوان خبراجرای مانور زلزله همراه با آموزش چگونگی تشکیل امواج درونی زمین
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 07:21:35

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.722 )