عنوان خبراهدای چادر نماز جشن عبادت به دانش آموزان پایه ی سوم
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 11 آذر 1396 - 09:30:55

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.724 )