عنوان خبرجشن عبادت پایه ی سوم
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 14 آذر 1396 - 06:05:34

ای نهال گلستان ایمان،

سلام خدا برتو. آیا بوی بهار را در فضای پرعطرزندگی جدیدت حس می کنی؟ آیا می دانی که از امروز زندگی برای تو رنگ دیگری دارد وتورا به تلاش بیشتر برای رسیدن به رضایت خداوند بزرگ دعوت می کند؟پس توای خوبتر از برگ گل در بهاران ،ای نونهال تازه روییده در باغ ایمان،بشنو فرمان خداراکه با تو سخن می گوید.

ای نهال گلستان ایمان، سلام خدا برتوآیا بوی بهار را در فضای پرعطرزندگی جدیدت حس می کنی؟آیا می دانی که از امروز زندگی برای تو رنگ دیگری دارد؟وتورا به تلاش بیشتر برای رسیدن به رضایت خداوند بزرگ دعوت می کند؟پس توای خوبتر از برگ گل در بهاران ،ای نونهال تازه روییده در باغ ایمان،بشنو فرمان خداراکه با تو سخن می گوید.این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.725 )