دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: نمایش فرار شاه (دانش آموزان دوره دوم برای دانش آموزان دوره اول)


عنوان خبرنمایش فرار شاه (دانش آموزان دوره دوم برای دانش آموزان دوره اول)
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 27 دي 1396 - 09:11:16

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.749 )