دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: برگزاری جلسات مشاوره فردی


عنوان خبربرگزاری جلسات مشاوره فردی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 3 بهمن 1396 - 06:51:09

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.751 )