دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: اجرای ورزش های بومی- محلی در آموزشگاه


عنوان خبراجرای ورزش های بومی- محلی در آموزشگاه
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 7 بهمن 1396 - 04:25:46

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.753 )