دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: کسب مقام اول امدادی، اول 400 متر و سوم 200 متر دو و میدانی در سطح شهرستان


عنوان خبرکسب مقام اول امدادی، اول 400 متر و سوم 200 متر دو و میدانی در سطح شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 7 بهمن 1396 - 09:50:04

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.754 )