دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: دیدار با اولیا و امضای ژوری های نوبت اول


عنوان خبردیدار با اولیا و امضای ژوری های نوبت اول
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 11 بهمن 1396 - 07:31:50

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.758 )