دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: بازدید راهبر محترم آموزشی جناب آقای رحیمی از آموزشگاه


عنوان خبربازدید راهبر محترم آموزشی جناب آقای رحیمی از آموزشگاه
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 11 بهمن 1396 - 07:33:08

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.759 )