دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: بازدید مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش از روند اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاه


عنوان خبربازدید مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش از روند اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاه
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 21 بهمن 1396 - 07:47:29

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.773 )