دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن شهرستان


عنوان خبرشرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 24 بهمن 1396 - 09:42:03

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.777 )