دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: نقاشی همگانی با موضوع مدرسه ی زیبای من


عنوان خبرنقاشی همگانی با موضوع مدرسه ی زیبای من
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
يكشنبه 6 اسفند 1396 - 13:12:44

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.779 )