عنوان خبرکارگاه آموزشی با موضوع ارزشیابی توصیفی و تکالیف دانش آموزان
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
يكشنبه 6 اسفند 1396 - 13:15:50

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.780 )