عنوان خبرعهد دانش آموزان با خودشان در روز امورتربیتی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 04:59:10

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.782 )