دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: کاشت نهال در آموزشگاه به یاد شهیدان رجائی و باهنر


عنوان خبرکاشت نهال در آموزشگاه به یاد شهیدان رجائی و باهنر
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 8 اسفند 1396 - 09:14:56

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.783 )