عنوان خبربرگزاری مراسم آئینی خاوران شناسی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 07:12:00

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.792 )