عنوان خبربرگزاری مسابقه کتابخوانی مرحله آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 22 فروردين 1397 - 03:52:44

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/ged1/news.php?extend.793 )