عنوان خبرپروژه مهر
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 06:30:49

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.434 )