عنوان خبربرگزاری مسابقات دارت و طناب کشی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
يكشنبه 9 مهر 1396 - 18:22:20

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.436 )