عنوان خبربازدید راهبر محترم آموزشی جناب آقای رحیمی - جلسه گروههای آموزشی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 11 مهر 1396 - 06:22:22

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.440 )