عنوان خبرعرض خداقوت نماینده محترم موسسه امام حسین(ع) به همکاران
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
سه شنبه 18 مهر 1396 - 07:48:36

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.444 )