عنوان خبردیدار جناب سردار تنهایی و هیئت همراه با پرسنل مدارس امام حسین(ع) قاین
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 24 آبان 1396 - 04:07:02

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.476 )