عنوان خبردیدار با اولیا
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 1 آذر 1396 - 12:55:17

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.484 )