عنوان خبراجرای مانور زلزله همراه با آموزش چگونگی تشکیل امواج درونی زمین
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 07:23:06

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.487 )