عنوان خبرجلسه گروههای آموزشی دبستان های امام حسین(ع) قاین
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 20 آذر 1396 - 06:37:05

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.493 )