عنوان خبربازدید از نمایشگاه توانمندی های قائنات
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 25 آذر 1396 - 04:21:48

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.494 )