دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: آذین بندی آموزشگاه به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی


عنوان خبرآذین بندی آموزشگاه به مناسبت سالگرد ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 14 بهمن 1396 - 07:38:05

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.526 )