دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: نواختن زنگ انقلاب، اجرای مراسم و ادای احترام به آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران


عنوان خبرنواختن زنگ انقلاب، اجرای مراسم و ادای احترام به آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 14 بهمن 1396 - 08:17:11

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.527 )