دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: جلسه انجمن اولیا و مربیان


عنوان خبرجلسه انجمن اولیا و مربیان
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 04:28:41

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.529 )