دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دست سازه ها با وسایل دورریختنی


عنوان خبربازدید دانش آموزان از نمایشگاه دست سازه ها با وسایل دورریختنی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 03:56:50

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.531 )