دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)


عنوان خبربازدید دانش آموزان از نمایشگاه دبیرستان دخترانه امام حسین(ع)
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 21 بهمن 1396 - 07:43:48

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.533 )