دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا


عنوان خبرغبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 21 بهمن 1396 - 07:45:40

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.534 )