دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: بازدید مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش از روند اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاه


عنوان خبربازدید مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش از روند اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاه
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
شنبه 21 بهمن 1396 - 07:47:55

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.535 )