دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: دلنوشته دانش آموزان برای شهدا


عنوان خبردلنوشته دانش آموزان برای شهدا
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 04:27:20

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.536 )