عنوان خبرکسب مقام سوم تیمی پینگ پنگ در سطح شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
دوشنبه 23 بهمن 1396 - 08:28:25

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.540 )