عنوان خبرکارگاه آموزشی با موضوع ارزشیابی توصیفی و تکالیف دانش آموزان
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط ardalan
يكشنبه 6 اسفند 1396 - 13:18:26

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.543 )