دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: برگزاری مسابقه کتابخوانی مرحله آموزشگاه


عنوان خبربرگزاری مسابقه کتابخوانی مرحله آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 22 فروردين 1397 - 03:53:20

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.556 )