دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین: ختم قرآن کریم هدیه به شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور


عنوان خبرختم قرآن کریم هدیه به شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط ardalan
چهارشنبه 22 فروردين 1397 - 07:15:37

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/ged2/news.php?extend.558 )