»خبر
دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا (ع) دوره اول و دوم شهرستان قاین

آرشیو : بهداشتی

گزارش فعالیتهای بهداشتی ماههای مهر وآبان وآذر

  برگزاری زنگ چاشت به مناسبت روزعصای سفید،استفاده ازحواس دیگردانش آموز به جز حس بینایی آشنایی دانش آموزان باعلامت استاندارد   برگزاری جشنواره غذای سالم انجام ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس