عنوان خبربرگزاری اولین جلسه دیدار با اولیا
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
سه شنبه 11 مهر 1396 - 13:08:21
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/gep1/news.php?extend.432 )