عنوان خبراجرای طرح تفکیک زباله
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
سه شنبه 14 آذر 1396 - 09:11:41

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/gep1/news.php?extend.527 )