عنوان خبرحضور دانش آموزان در روز درختکاری
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
چهارشنبه 16 اسفند 1396 - 07:45:42

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/gep1/news.php?extend.650 )