عنوان خبرتجلیل ازامام جماعت آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
شنبه 26 اسفند 1396 - 05:12:57

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/gep1/news.php?extend.659 )