دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین: آخرین روز سال تحصیلی دانش آموزان در سینما


عنوان خبرآخرین روز سال تحصیلی دانش آموزان در سینما
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
چهارشنبه 9 خرداد 1397 - 04:17:21

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره اول قاین
( http://anvaar.ir/gep1/news.php?extend.686 )