عنوان خبرپایه ششم - برخورد گلوله با سه نوع ماده و اندازه گیری قطر و دهانه گودال ایجاد شده
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
سه شنبه 11 مهر 1396 - 06:55:43

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.383 )