عنوان خبراجرای طرح تفکیک زباله
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط sharifmoghadam
سه شنبه 14 آذر 1396 - 09:11:22

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم قاین
( http://anvaar.ir/gep2/news.php?extend.441 )